ρύθμιση αυθαιρέτων

Ρύθμιση αυθαιρέτων: Έχει παραταθεί η ημερομηνία για υπαγωγή στη ρύθμιση αυθαιρέτων με το Ν.4014/11, μέχρι 30 Ιουνίου.

Copyright © ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ. All rights reserved Designed and developed byHellasSITES