ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1) Από 01/03/2012 η έκδοση οικοδομικών αδειών άλλαξε. Γίνεται πλέον σύμφωνα με το Ν.4030/11 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012

2) Ισχύει ήδη ο Νέος ΓΟΚ, (ΝΟΚ) ΝΟΜΟΣ 4067/12

3) Η ρύθμιση αυθαιρέτων με το Ν.4014/11 έληξε. Πλέον περιμένουμε τον επόμενο νόμο αυθαιρέτων. Σύντομα.

Copyright © ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ. All rights reserved Designed and developed byHellasSITES