ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1)Ολοκλήρωση φακέλων και έκδοση οικοδομικών αδειών που είναι ήδη κατατεθημένες στις πολεοδομίες.

2)Ανακατασκευή Α' ορόφου κατοικίας στην Αταλάντη,σε λίγο καιρό δε θα τη γνωρίζετε.

Copyright © ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ. All rights reserved Designed and developed byHellasSITES