ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

προσφορές:

  1. Έκπτωση μέχρι 40% σε πολύτεκνους για έκδοση οικοδομικών αδειών και υπηρεσίες μηχανικού
  2. Έκπτωση μέχρι 35% σε νέα ζευγάρια για την ανέγερση της νέας οικίας τους.
  3. Έκπτωση μέχρι 35% σε φυσικά πρόσωπα για νέα επαγγελματική στέγη.
  4. Έκπτωση μέχρι 35% σε αγρότες κτηνοτρόφους για νέες εγκαταστάσεις ή νομιμοποιήσεις υπαρχόντων.

 

Copyright © ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ. All rights reserved Designed and developed byHellasSITES