ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)

Copyright © ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ. All rights reserved Designed and developed byHellasSITES